ພູມສາດ

ທີ່ຕັ້ງພູມສາດຂອງ ສປປ ລາວ
ທິດ ຈຸດທີ່ໄກກວ່າໝູ່ ຂຶ້ນກັບແຂວງ ເສັ້ນຂະໜານເໜືອ ເສັ້ນແວງ
ທິດເໜືອ ບ້ານລານຕຸຍ ຜົ້ງສາລີ 22°30' 101°46'
ທິດໃຕ້ ບ້ານຂີ້ນາກ ຈຳປາສັກ 13°54' 106°06'
ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ນ້ຳເຊຂະຫມານ ອັດຕະປື 15°19' 106°38'
ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ນາປາວບ້ານເຕົາ ຫົວພັນ 20°05' 104°59'
ທິດຕາເວັັນຕົກ ບ້ານຄວນ ບໍ່ແກ້ວ 20°21' 100°05'

ລວງຍາວຂອງຊາຍແດນ
ພາກ ຕິດກັບປະເທດ ລວງຍາວຂອງຊາຍແດນ (ກມ)
ທິດເໜືອ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ 508
ທິດໃຕ້ ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ 535
ທິດຕາເວັນອອກ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ 2,337
ທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພາບມຽນມາ 236
ທິດຕາເວັັນຕົກ ລາຊະອານາຈັກໄທ 1,835

ບັນດາພູສູງ
ຊື່ພູ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ລະດັບພູສູງ (ແມັດ)
ພູເບ້ຍ ຊຽງຂວາງ 2,820
ພູຊາວ ຊຽງຂວາງ 2,690
ພູສາມສູມ ຊຽງຂວາງ 2,620
ພູຫວດ ຫົວພັນ 2,452
ພູສອຍ ຫລວງພະບາງ 2,257
ພູສັນ ຊຽງຂວາງ 2,218
ພູເລົາປີ ຫລວງພະບາງ 2,079
ພູປານ ຫົວພັນ 2,079
ພູເຂົ້າຫມ້ຽງ ໄຊຍະບູລີ 2,007
ພູສັນຈັນຕາ ຫລວງພະບາງ 1,972
ພູນາແມວ ອຸດົມໄຊ 1,937
ພູພະຂາວ ຫລວງພະບາງ 1,870
ພູດອຍຈີ່ ຜົ້ງສາລີ 1,842
ພູເລັບ ຊຽງຂວາງ 1,761
ພູສັງ ວຽງຈັນ 1,666
ພູຈາປາເຕົາ ຫລວງນ້ຳທາ 1,588
ພູພຽງບໍລະເວນ ຈຳປາສັກ 1,284
ພູເຂົາຄວາຍ ວຽງຈັນ 1,026

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນທີ່ກອງທັບ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ບັນດາແມ່ນໍ້າທີສຳຄັນ
ຊື່ສາຍນ້ຳ ໄຫລຜ່ານ ລວງຍາວ (ກມ)
ແມ່ນ້ຳຂອງ ລາວ 1,898
ໃນນັ້ນ:
ລາວ-ໄທ 919
ນ້ຳອູ ຜົ້ງສາລີ-ຫລວງພະບາງ 448
ນ້ຳງື່ມ ຊຽງຂວາງ-ໄຊສົມບູນ-ວຽງຈັນ 354
ນ້ຳເຊບັ້ງຫຽງ ສະຫວັນນະເຂດ 338
ນ້ຳທາ ຫລວງນ້ຳທາ-ບໍ່ແກ້ວ 325
ນ້ຳເຊກອງ ສາລະວັນ-ເຊກອງ-ອັດຕະປື 320
ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟ ຄຳມ່ວນ-ສະຫວັນນະເຂດ 239
ນ້ຳແບ່ງ ອຸດົມໄຊ 215
ນ້ຳເຊໂດນ ສາລະວັນ-ຈຳປາສັກ 192
ນ້ຳເຊລະນອງ ສະຫວັນນະເຂດ 115
ນ້ຳກະດິງ ບໍລິຄຳໄຊ 103
ນ້ຳຄານ ຫົວພັນ-ຫລວງພະບາງ 90

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ