• ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານສະຖິຕິ ລາວ-ເກົາຫຼີ

ຜົນຜະລິດກະສິກຳ

Total Share of GDP 2018

GDP per Capita US$ 2.585
Growth Rate of GDP 6,29 %

 

Share of GDP by Sectors

Agricultural 15.71 %
Industry 31.53 %
Services 41.61 %
Taxes on Products and Import Duties, Net 11.15 %

 

Inflation 2019

September 3.92 %
October 5.34 %

 

Consumer Price Index 2019

September 109.88 index
October 110.67 index

 

Population 2018

Total 7,013 Th.persons
Female 3,499 Th.persons

 

Administration 2018

Provinces 18 Provinces
Districts 148 Districts
Village 8,447 Village
Households 1,276,771 Households