ທະນາຄານໂລກ, ສປປ ລາວ ເປີດ ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ການນຳໃຊ້ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ເດືອນຕຸລາ 25, 2023 vongphachan.ko 0

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ຕຸລາ 2023 – ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດພິທິເປີດໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ II ເພື່ອຍົກລະດັບລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະວາງແຜນນະໂຍບາຍ. “ທ່ານ ອາເລັກ ເຄລເມີ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ພອນສະຫຼີ […]