ການຕ້ອນຮັບພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ລາວ ແລະ ສະຫະກົມສະຖິຕິ ສສ ຫວຽດນາມ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ວັນທີ 22 ມີນາ 2022

ເດືອນມີນາ 28, 2022 soudavone phanthavilay 0

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ມີນາ ປີ 2022, ຄະນະນຳ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສສ ຫວຽດ ນາມ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ນາງ ຫງວຽນ ທິ ຮົ່ງ, ຫົວໜ້າສະຫະກົມສະຖິຕິ ສສ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ […]

ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລົງເຮັດວຽກ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຄັ້ງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022

ເດືອນກຸມພາ 16, 2022 soudavone phanthavilay 0

ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022 ທ່ານ ຄຳ ເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດລົງເຮັດວຽກ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ […]

ສັງລວມຫຍໍ້ໂຄງການຮ່ວມມືລັດຖະບານລາວ-ລຸກຊໍາບວກດ້ານສະຖິຕິ ໄລຍະ2

ເດືອນກຸມພາ 8, 2022 ketsana phommavong 0

(LLPS-Phase II) ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປລາວ ແລະ ລາດຊາອານາຈັກ ລຸກຊໍາບວກ ໄລຍະ II ແມ່ນ   ໂຄງ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດ້ານວິຊາການ ແນ່ໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນການຜະລິດສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກ ໃຫ້ໄປຕາມມາດຖານສາກົນ ໃນປະເມິນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງປີ 2030. ໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານສະຖິຕິນີ້ ແມ່ນເປັນໂຄງການສືບຕໍ່ຈາກໄລຍະໜື່ງ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ […]