ເນື່່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມິຖຸນາ 2023 ຄົບຮອບ 13 ປີ 

ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2023 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ມີຈັດກອງປະຊຸມ ຊົມເຊີຍ ແລະ ສະເຫຼີມສະໜອງ ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມິຖຸນາ 2023 ຄົບຮອບ 13 ປີ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 1 ຕອນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດພາຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຈຳນວນ ປະມານ 60 ປາຍ ທ່ານ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນປີນີ້ແມ່ນ ມີຄວາມຫມາຍຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍີ່ງ ແລະ ທັງເປັນການບຸກທະລຸສ້າງຜົນນງານ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະເຫລີມສະ ຫລອງວັນສະຖິຕິໂລກໃນທຸກໆ 5 ປີ, ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2025 ທີ່ຈະມາເຖິງໃນ 2 ປີຂ້າງຫນ້າເຊິ່ງເປັນທ້າຍໄລຍະຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ IX ເນື່ອງຈາກວ່າ ເປັນປີ ທີ່ ທີ່ທົ່ວພັກ-ທົ່ວລັດ ພວມຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ໂດຍສະເພາະພວມຂຸ້ນຂ້ຽວດໍາເນີນກອງປະຊຸມກາງສະໄໝສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂັ້ນຂອງຕົນ), ການສະຫລຸບກາງສະໄໝການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ກໍ່ຄືການສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງວາລະແຫ່ງຊາດທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ທັງເປັນ ປີ ທີ່ການຈັດຕັ້ງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ໄດ້ສຸມໃສ່ການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ 10 ປີ ແຕ່ 2016 – 2025 ຢ່າງຕັ້ງຫນ້າດ້ວຍຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາກໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກນາໆປະການຈາກພາຍໃນ ແລະ ຈາກພາກພື້ນ ແລະສາກົນ. ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ປະໂຫຽດຕໍ່ການພັດທະນາໃນຫລາຍໆລະດັບ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ເປັນຕົ້ນວ່າ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແມ່ນເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການສ້າງແຜນ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານຕ່າງໆໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ.  ສຳຄັນຍີ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນເຄື່ອງມື ແລະໄມ້ຫລາວັດແທກ ປະສິດຕິພາບປະສິດຕິຜົນ ຂອງການຄູ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄຸ້ມຄອງທຳມະຊາດ-ສີ່ງແວດລ້ອມ, ຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ການສ້າງນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມດູ່ນດ່ຽງ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນະພາບທີ່ດີ, ການສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.  

ໃນປະຈຸບັນນີ້ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ນັບມື້ນັບມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ປະເທດເຮົາມີການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ເຊີ່ງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາ, ການຈັດຕັ້ງລະບົບສະຖິຕິສາຍຕັ້ງ ແລະສາຍຂວາງ ຈະຕ້ອງໄດ້ ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ, ຮ່ວມມື ແລະຍົກລະດັບການຜະລິດ, ການເຜີແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຂອງ ປະເທດເຮົາໃຫ້ມີ ບາດກ້າວການປ່ຽນແປງຢ່າງຄັ້ງຫນ້າ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວ ໃນທົ່ວລະບົບ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນ ປັບປຸງຄຸນະພາບ ແລະ ປະສິດຕິພາບຂອງລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແຕ່ນີ້ຮອດ 2025 ເພື່ອສ້າງພືນຖານການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິທັນສະໄຫມ ມີຄຸນະພາບ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທີ່ລວມສູນຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ສັງຄົມ.