ຝຶກອົບຮົມການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານປະຈໍາປີ2022

ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ກົົມສະຖິຕິເສດຖະກິດໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມ ການຝຶກອົບຮົມນັກກວດກາ ແລະ ນັກເດີນສຳຫຼວດຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບ ການສຳຫຼວດຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ-ຫ້າງຮ້ານ ໄຕມາດ ປີ 2022 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 8 ວັນ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ເພັດສະໝອນ ສອນ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານ ຫົວໜ້າກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ/ນະຄອນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 60 ທ່ານ.

ການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ສຸດທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເພື່ອດຳເນີນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຳຫຼວດຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານແບບຕົວແທນລະດັບຊາດປະຈຳໄຕມາດ ປີ 2022 ຊຶ່ງການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນວຽກງານບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ນອນໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ໂດຍສະເພາະຕິດພັນກັບວຽກງານຕິດຕາມ, ປະເມີນ, ຄິດໄລ່, ຄາດຄະເນ ແລະ ຕີລາຄາ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແຫ່ງຊາດ, ທັງເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເພື່ອນຳໃຊ້ຕິດຕາມທ່າອ່ຽງການຜະລິດປະຈຳໄຕມາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຕິດພັນກັບການປະເມີນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (2021 – 2025)  ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຜ່ານຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປີ. ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານມີເຄື່ອງມືທົບທວນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ໜັກແໜ້ນໃນການກຳນົດທິດທາງ, ແຜນການຄັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສອດຄ່ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ມີຈຸດສຸມ, ເປົ້າໝາຍຄືຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທຳຂອງປະຊາຊົນໃນທຸກຂົງເຂດ.