ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລົງເຮັດວຽກ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຄັ້ງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022

ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022 ທ່ານ ຄຳ ເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດລົງເຮັດວຽກ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຖືເປັນກຽດຮັບຕ້ອນຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ໄດ້ລາຍງານຫຍໍ້ພາລະບົດບາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແຜນຈຸດສຸມປີ 2022 ແລະ ແຜນ 5 ປີ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ບາງຈຸດດັ່ງນີ້:​

  1. ສຶບ​ຕໍ່ ຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ ແນວ​ທາງ​ນະ​ຍ​ບາຍ​ຂອງ​ພັກ -ລັດ​ຖະ​ບານ, ເຊື່ອມ​ຊຶມ​ໃຫ້ ສຳ​ມະ​ພັກ​ພະ​ນັກ​ງານ ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່ ກັບ ວຽກງານການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ອົບຮົມແນວຄີດແມ່ນສໍາຄັນ ບໍ່ໃຫ້ປະ ເພື່ອ ເພິ່ມ​ທະ​ວີ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ເສຍ​ສະ​ຫລະ , ຊື່​ສັດ​ສຸດ​ຈະ​ລິດ, ມີ​ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ ຢ່າງ​ມີ​ຫມາກ​ຜົນ
  2. ວຽກງານປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ, ເປັນວຽກສໍາຄັນອັນດັບໜື່ງ ໃນທຸກອົງກອນການຈັດຕັ້ງລັດ ວຽກງານກົງຈັກແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງທ່ານ ນາງ ພອນສະຫລີ ກໄດ້ລາຍງານວ່າກໍາລັງປັບປຸງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຢາກໃຫ້ ພວກທ່ານເບິ່ງຄືນຕື່ມຈຸດໃດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ກໍ່ໃຫ້ປັບປຸງ ແລະ ຈຸດໃດທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ພຽງພໍ ກໍ່ໃຫ້ຕື່ມໃສ່ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃຫ້ບັນດາທ່ານເລັ່ງສໍາເລັດໂດຍໄວ ບໍ່ໃຫ້ເກີນເດືອນມີນາ 2022ນີ້ ກໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບຮອງນໍາໃຊ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.  ນອກນັ້ນ ຍັງແມ່ນວຽກງານການປັບປຸງກົງຈັກ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານ ກໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງຄືນ ສັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນໃຫ້ໄປຕາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ ເຊິ່ງໃຫ້ພວກສະຫາຍເລັ່ງດໍາເນີນພາຍຫຼັງສໍາເລັດພາລະບົດບາດ, ເຊິ່ງຢູ່ງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນພວກເຮົາບັນ​ດາ​ກົມ​ກໍ່ພວມດໍາເນິນ ກໍ່ຂໍໃຫ້ເລັ່ງສໍາເລັດພ້ອມກັນ.
  3. ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກໍ່ແມ່ນວຽກງານສໍາຄັນຂາດບໍ່ໄດ້ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເວົ້າເຂົ້າໃຈງ່າຍກໍ່ແມ່ນການສ້າງຄົນ, ເຮົາຈະສ້າງແນວໃດໃຫ້ໄດ້ບຸກຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄວາມຮູ້ພຽງຢ່າງດຽວ, ເລື່ອງແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕີວັດແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ​. ຄືພັກເຮົາໄດ້ເວົ້່າ ເອົາແນວຄິດເປັນປາຍແຫຼມ, ສະນັ້ນ ພະນັກງານການນໍາ ຄະນະສູນ, ຄະນະກົມ 3 ກົມ ວິຊາການ ແລະ 1 ຫ້ອງການ ຕະຫຼອດຮອດບັນດາຄະນະພະແນກ ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານໃຫ້ເປັນປັນຍາຊົນ ທີ່ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີນ້ຳໃຈຮັບຜິດຊອບ ເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດຕາມການມອບຫຼາຍຂອງພັກລັດ, ໂຕເລກສະຖິຕິຕ້ອງໄດ່ລາຍງານເປັນປົກະຕິໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແມ່ນໜ້າທີ່ຮັບຜີດຊອບການເມືອງຂອງທຸກສະຫາຍ.
  4. ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບອບແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການກຳນົດໄລຍະເວລາລາຍງານ ແລະ ການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິິຕິ ຂອງການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນ, ເພື່ອເຮັດການຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທັນເວລາ, ຮັບ ປະກັນໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕົວຈິງ ໃນການຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ມີການລາຍງານຕົວຊີ້ບອກໄລຍະສັ້ນ ຫຼາຍປານໃດ, ສ່ວນຫຼາຍລົງເລີກແຕ່ການລາຍງານປະຈໍາປີ, ໃຫ້ບັນດາທ່ານຄົ້ນຄວ້າຜະລິດຕົວຊີ້ບອກ, ສະຖິຕິປະຈໍາເດືອນ ແລະ ປະຈໍາງວດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປືກສາຫາລືປະຈໍາເດືອນ ປະຈໍາໄຕມາດ ໃຫ້ເປັນປົກະຕິ;
  5. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງກົນໄກ ແລະຫລັກການ ໃນການປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງຂະແໜງການສາຍຕັ້ງ ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ສາຍຂວາງ ກັບ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ມີຈັກກະຊວງແລ້ວທີ່ມີການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິ ແລະ ລາຍງານຕົວເລກເປັນປົກະຕິ ກໍ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ  ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ການລາຍງານເປັນໂຕເລກດຽວກັນ. ປະສົບການຜ່ານມາໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ບາງຄັ້ງກໍ່ລາຍງານໂຕເລກບໍ່ຕົງກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ. ສະນັ້ນ ໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຄົ້ນຄວ້າອອກຄູ່ມືເຄື່ອງມືເກັບກໍາເປັນເອກະພາບ, ມີຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການລາຍງານສອດຄ່ອງກັນ. 
  6. ຜ່ານການຮັບຟັງການລາຍງານ ກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າ ພາຍ​ໃຕ້ ການ​ຊີ້​ນຳ ນຳ​ພາ ແລະ ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ,ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຍາດມາໄດ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຈາກຕ່າງປະເທດ ກໍ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ ໂດຍສະເພາະ ໃນສະພາບລັດຖະບານມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ ໃນສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ. ໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ລະດົມແຫຼ່ງທຶນ ທັງທາງດ້ານງົບປະມານ ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ເຊິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກ້າວ​ໄປ​ສ​ູ່ ການ​ຫັນ​ເປັນ​ທັນ​ສະ​ໄຫມ ຜະລິດສະຖິຕິໃຫ້ທັນເວລາ, ການນໍາໃຊ້ລະບົບເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ແມ່ນຕ້ອງການສູງ ເຊິງບັນດາອຸປະກອນເລົ່ານີ້ ແມ່ນເຮົາຕ້ອງໄດ້ມາຈາກພາຍນອກ ກໍ່ຂໍໃຫ້ສືບຕໍ່ ເພື່ອແນ່ໃສ່ເຮັດແນວໃດລາຍງານສະຖິຕິໃຫ້ທັນເວລາ;

ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ ການ​ຜະ​ລິດ ພວກ​ທ່ານ ຕ້ອງ​ໃດ້ ປັບ​ປຸງວຽງ​ກ​ງານ ການ​ເຜີຍ​ແຜ່ ຂໍ້​ມູນ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື ໃຫ້​ແກ່​ສັງ​ຄົມ ຢ່າງກວ້​າງ​ຂວາງງ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່ ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ເຊື່ອມໂຍງ ​ແລະ ເປີດກວ້າງການ​ຮ່ວມ​ມື ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​,​ພາກ​ພື້ນ ແລະ​ສາ​ກົນ ດ້ວຍ​ຫລາຍ​ຮຸບ​ແບບ​ໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂ ເຮັດ​ວຽກ​ແບບ​ໃຫມ່ ແລະ ໃຫ້​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້ ສາ​ມາດ ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ, ສະດວກຂື້ນ.