ການສຳຫລວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ປີ 2020


ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດ

ການສໍາຫຼວດຄັ້ງນີ້ແມ່ນອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 37/ນຍ ລົງວັນທີ 24/5/2018 ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ປີ 2018. ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະຖືກຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ແລະ ໃຊ້ໃນແງ່ສະຖິຕິເທົ່ານັ້ນ. ຂອບໃຈສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຂອງທ່ານ!

 ທ່ານສາມາດ ຄລິກທີ່ນີ້ ເພື່ອເລີ່ມຕອບແບບສອບຖາມ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕິດຕໍ່ທີມງານ, ສາມາດຕິດຕໍ່ຕາມອີເມວນີ້: s.phaipasith@gmail.com