ກອງປະຊຸມສະຖິຕິທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2021 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-21 ທັນວາ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-21 ທັນວາ ປີ 2021 ດ້ວຍລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບທາງໄກ.

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຖິຕິທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2021 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-21 ທັນວາ ປີ 2021 ດ້ວຍລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບທາງໄກ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມ ໂດຍທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີ ຄະນະນຳ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ບັນດາທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າ, ບັນທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຄະນະນໍາສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ແລະ ວິຊາການສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ລວມທັງໝົດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບທາງໄກ ຈຳນວນ 115 ທ່ານ. ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນຈະທົບທວນຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານນິຕິກຳສະຖິຕິ, ແຜນການ, ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິິແຫ່ງຊາດໄລຍະ 5 ປີ, 1 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ການກະກຽມບູລິມະສິດວຽກງານ ການຜະລິດສະຖິຕິທາງການໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອສືບຕໍ່ດ້ານການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ທັນເວລາ ໃນການຕອບສະໜອງສະຖິຕິ ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ວາລະສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ມີພັນທະ ແລະ ຮ່ວມໝາຍໝັ້ນ, ສຳຄັນຍິ່ງກ່ວານັ້ນກໍ່ຍັງເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຮູບແບບປົກກະຕິ ຢູ່ ສະໂມສອນ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົທຶນ ແລະ ລະບົບທາງໄກ ຢູ່ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ວັນລະອຽດດັ່ງນີ້:

 • ວັນທີ 20 ທັນວາ ປີ 2021:  ເປັນກອງປະຊຸມການນໍາຂັ້ນສູງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລະຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນ ແລະ ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍໃນການປຶກສາຫາລືຄື: Œວຽກນິຕິກຳ: ທົບທວນຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 19/ນຍ ວ່າດ້ວຍຂອງການຈັດຕັ້ງລະບົບສະຖິຕິສາຍຂວາງ; ຮ່າງຂໍ້ກຳນົດລະບອບລາຍງານ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ; ສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທົ່ວລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  5 ປີ ແລະ ປີ 2021,  ທິດທາງແຜນ 5 ປີ ແລະກໍານົດແຜນຈຸດສຸມປີ 2022; Žການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະການສະເໜີພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບກອບຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ການຜະລິດສະຖິຕິ ຂອງຂະແໜງການ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງເພື່ອເຮັດວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ວັນທີ 21 ທັນວາ ປີ 2021 ເປັນກອງປະຊຸມວິຊາການ ເຊິ່ງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືລົງເລິກຫົວຂໍ້ລະອຽດເພື່ອປະຕິບັດໃນແຜນປີ 2022 ຄື: Œເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫຼວດການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ປີ 2019/2020 ເຫຼັ້ມທີ II ແລະ ຊົມຟິມຂະບວນການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III (VCR); ການເພີ່ມປະສິດພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ການຜະລິດຕົວຊີ້ບອກຂະແໜງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG):
 • ແຜນການຜະລິດຂໍ້ມູນ 2021-2025 ແລະ ລົງເລິກແຜນປະຈຳປີ 2022 ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສະຖິຕິຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 • ຜົນການວິໄຈຄວາມທຸກຍາກ ຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ;
 • ການຜະລິດຕົວຊີ້ບອກໃໝ່ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ໃນການປະເມີນສະພາບເສດຖະກິດ ໃນປີ 2021 ແລະ ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ (GDPE, GDP, GNI)
 • ແຜນການຜະລິດຂໍ້ມູນ 2021-2025 ແລະ ລົງເລິກແຜນປະຈຳປີ 2022 ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສະຖິຕິຂະ        ແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆທີ່ປິ່ນອ້ອມ.

ໃນກອງປະຸຊຸມທ່ານ ຮອງນາຍົກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ມີຄຳເຫັນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ:

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນມື້ນີ້ ແມ່ນກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນສຳລັບວຽກງານສະຖິຕິ ເຊີ່ງຕິດພັນໂດຍກົງກັບການຕິດຕາມການຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສະເພາະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ IX ປີ 2021-2025 ແລະ ການຕິດຕາມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ SDG ປີ 2021-2030. ແຕ່ເນື່ອງຈາກ ສ ປ ປ ລາວ ພວກເຮົາ ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19  ຈິ່ງໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີນີ້ຂື້ນໃນຮູບແບບໃຫມ່ ໂດຍຜ່ານລະບົບທາງໄກເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸຸມຂອງ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽເທົ່າ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ.

ດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຈະຍງັສບືຕໍ່ ແຜ່ລະບາດ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບໃນວົງກວ້າງ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດໃນໂລກ ແຕ່ບັນດາປະເທດ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດໄປຄຽງຄູ່ກັນ ເພາະເຫັນວ່າສະພາບການແຜ່ລະບາດດັ່ງກ່າວຍັງຈະແກ່ຍາວ ແລະ ສືບຕໍ່ຄຸກຄາມ ໃນທົ່ວໂລກຕໍ່ໄປ, ເຊີ່ງຫວ່າງມໍ່ໆ ມານີ້ໃນຫລາຍປະເທດກໍໄດ້ພົບເຊື້ອ ໂກວີດກາຍພັນໃຫມ່ ຂື້້ນມາອີກ ຄື ສາຍພັນ ໂອມີຄຮອນ (Omicron) ອັນເຮັດໃຫ້ຫລາຍປະເທດ ມີການປິດປະເທດ ແລະ ວາງມາດຕະການປ້ອງການເຂັ້ມງວດຂື້ນ. ການແຜ່ລະບາດຂອງໂກວິດ ໃນ ສອງ ປິ ຜ່ານມາ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການພັດທະນາໃນຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. ສຳລັບ ປະເທດເຮົາ ການເຕີບໂຕ ກໍໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າກວ່າແຜນທີ່ກຳນົດ ໃນ ປີ 2021 ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍ ພຽງ 3%, ສະເລ່ຍຕໍ່ ຫົວຄົນ ເທົ່າກັບ 2.649 ໂດລາສະຫະລັດ, ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນເທົ່າ 2.479 ໂດລາສະຫະລັດ. ຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນພຽງ 1,2% ນອກນັ້ນ ເຮົາຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລາຄານໍາມັນເພີ່ມຂື້້ນ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງີນເຝີ້ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງຄ່ອຍໆເພີ່ມຂື້ນໃນທ້າຍປີ 2021.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍຕາມ ສ ປ ປ ລາວ ເຮົາກໍໄດ້ຍາດມາໄດ້ຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫລວງ ໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດມາ ໄດ້ 46 ປີ ເຊີ່ງເປັນຜົນສຳເລັດທີ່ຫນ້າພາກພູມໃຈຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ໃນຊ່ວງ 2 ປີ ຜ່ານມາ ພວກເຮົາສາມາດສຳເລັດຫນ້າທີ່ ທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ ຄື ສຳເລັດ ການປະຕິບັດທິດ ນາໍ“ຫັນຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ກາຍເປັນປະເທດເຊື່ອມຈອດ ເຊິິ່ງເຮົາສາມາດໄດ້ ສຳເລັດການກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ເປີດການນຳໃຊ້ ເສັ້ນທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ປີ 2020, ສຳເລັດໂຄງການສ້າງທາງ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ໄດ້ ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ຊື່ງຖືເປັນການພັດທະນາທີ ກ້າວກະໂດດ ໃນການນຳໃຊ້ພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ພື້ນຖານຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງ ທີ່ທັນສະໄຫມຂອງປະເທດ. ພິເສດ ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2021 ຜ່ານມານີື້, ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງ ເອົາມະຕິຕົກລົງໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດ ເປັນປະເທດຫຼຸດພົ້ນ ອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ ແລະ ສືບຕໍ່ ປະຕິບັດໄລຍະຂ້າມຜ່ານຕຶ່ມອີກ 5 ປີ ໃນຕໍໍ່ໜ້າ. ອັນນີ້້ ນັບວ່າ ເປັນຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫລວງ ທີ່ພວກເຮົາຍາດມາໄດ້.

ເພື່ອສືບຕໍ່ ຮັບມື ກັບສີ່ງທ້າທາຍ ທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ ອາດເກີດຂື້້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ພວກເຮົາ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກ ແຕ່ 2021-2023. ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ສປປ ລາວ ກ້າວສູ່ການພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ການຕິດຕາມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ລວມທັງການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງເສດຖະກິດ, ວຽກງານສະຖິຕິ ຍິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນ ເພື່ອໄດ້ມາຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ວ່ອງໄວທັນເວລາ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນພາວະວິໄສ ແລະ ອັດຕະວິໄສ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນສະພາບການພັດທະນາໃນຍຸກທີ່ ລາວເຮົາໄດ້ມີການເປີດກວ້າງການຄ້າການລົງທຶນ ກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ກໍໄດເປີດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະທັນສະໄໝ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານແຫ່ງຊາດ ແຜນພັດທະນາຂອງກະຊວງ, ແຂວງ. ແມ່ນຂາດບໍ່ໄດ້ ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາທີ່ເປັນແກ່ນສານ ໃນການຕອບສະຫນອງ, ລາຍງານ ປະເມີນ ສະພາບການທີ່ເກີດຂື້ນ ເຊີ່ງສະແດງອອດໃນຮູບແບບຂໍ້ມູນສະຖິຕິ , ຕົວຊີ້ບອກ ເພື່ອໃຫ້ ການນຳພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ນຳມາເປັນບ່ອນອີງອັນສຳຄັນ ໃນການວາງແຜນ, ໃນການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ວາງທິດທາງ,  ວາງນະໂນບາຍທີ່ແທດເຫມາະກັບການພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກໍຄືປະເທດເຮົາ. ເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຫລາກຫລາຍ, ຖືກຕ້ອງ ແລະຊັດເຈນ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນ ແມ່ນປັດໄຈ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຄື ແຜນການທີ່ດີ ແມ່ນ ແຜນທີ່ສ້າງຂື້້ນດ້ວຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ດີ ດັ່ງຄຳຂັວນຂອງວັນສະຖິຕິໂລກປີນີ້ ແມ່ນ “ເຊື່ອມຕໍ່ໂລກດ້ວຍ ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ “Connecting the world with data we can trust.”. ມີຂໍ້ມູນທີ່ດີ ແລະ ຫນ້າເຊື່ອຖື ຈະສາມາດດືງດູດນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະເປັນບ່ອນອີງໃນການຄູ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ຄຸ້ມຄອງທຳມະຊາດ-ສີ່ງແວດລ້ອມ, ຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມດູ່ນດ່ຽງ ລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢ່າງແທດເຫມາະ.

ຂໍ້ມູນສະຖິິຕິ ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີມີບົດບາດສຳຄັນ ຕໍ່ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ວັດແທກ ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດເຮົາ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ຜົນສຳເລັດກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ຫລາຍໆດ້ານຂອງບັນດາທ່ານຢູ່ໃນຂະແໜງ ການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ການຕີລາຄາ ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງປະເທດເຮົາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ,

ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າວຽກງານສະຖິຕິຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ, ບໍ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ຜູ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ. ດ້ວຍຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ຊຳນານງານ, ກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າງລະບົບສະຖິຕິດ້ວຍກັນ ຍັງບໍ່ທັນກົມກຽວກັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານຍັງບໍ່ທັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.

ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ ສປປ ລາວ ກ້າວສູ່ການພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ການຕິດຕາມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ລວມທັງການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງເສດຖະກິດ, ວຽກງານສະຖິຕິ ຍິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນ ເພື່ອໄດ້ມາຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ວ່ອງໄວທັນເວລາ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນພາວະວິໄສ ແລະ ອັດຕະວິໄສ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ.

ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ ຂອງປະເທດເຮົາ ມີຄວາມກ້າວຫນ້າ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງໃຫມ່ທີ່ທັນສະໄຫມ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນຳກັນປັບປຸງ ກົນໄກເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ທີ່ເຫມາະສົມ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ , ມີຄວາມຊັດເຈນ, ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈີງ ແລະທັນເວລາ-ທັນສະພາບການຂ້າພະເຈົ້າ ມີບາງຄຳເຫັນເນັ້ນຫນັກ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະເຫນີ ໃຫ້ກອງປະຊຸມເອົາໃຈໃສ່ໃນກອງປະຊຸມດັັ່ງລຸ່ມນີີ້:

 1. ການນຳຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ຂະແຫນງການ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຊີ້ນຳນຳພາ, ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ສະຫນັບສະຫນູນ ການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ຂະແຫນງການ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວິຊາການ. ກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຈະແຈ້ງໃນແຕ່ລະຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຜະລິດຂໍ້ມູນ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງ ການວາງແຜນ ແລະ ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະຖິຕິ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງ ການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ເຫລືອບໍ່ພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການວາງແຜນ ໃນແຕ່ລະລະດັບ.
 2. ເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສການຕິຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໂດຍສຸມໃສ່ຈຸດສຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນ ກອງປະຊຸມແຜນການ ແລະການເງິນ ປະຈຳປີ 2022  ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸ 6 ຄາດໝາຍຫຼັກ ທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ ໂດຍ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຜະລິດຂໍ້ມູນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານການປັບປຸງລະບົບເກັບກໍາແບບລາຍງານບໍລິຫານ (ສະຖິຕິຂະແຫນງ ແລະ ແລະ ສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ) ກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ແລະ ການສໍາຫຼວດຕົວແທນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບແລະ ມີຕົວຊິ້ບອກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການບັນຊີແຫ່ງຊາດ, ຕົວເລກມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP), ຂໍ້ມູນສະຖິຕິລາຄາ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ອື່ນໆ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
 3. ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນລະດັບກະຊວງ, ຂະແໜງ ການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂະແຫນງການຕົນ ສ້າງໃຫ້ໄດ້ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ເພື່ອຍົກປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ເພື່ອນຳໄປສູ່ຄວາມເປັນເອກກະພາບ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຫລີກລຽງຂໍ້ມູນບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ແລະ ຮັບປະກັບບໍ່ໃຫ້ມີການເຮັດວຽກທີ່ຊໍ້າຊ້ອນກັນ;
 4. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມພ້ອມ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງ ເສດ ຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ ກໍຄືໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍການສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ກາລະໂອກາດ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃຫມ່ໃນວຽກງານສະຖິຕິ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ລະບອບ ແລະ ກົນໄກການແລກປ່ຽນ ແລະ ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປົກະຕິ ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳງວດ ລະຫວ່າງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກັບກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທີ່ ທີຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງຕົນເອງ ມານຳໃຊ້ຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ເພື່ອເປັນການປະຍັດການໃຊ້ຈ່າຍລົງເກັບກຳເພີ່ມ.
 5. ສ້າງໃຫ້ໄດ້ ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະການປະເມີນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໂດຍໃຫ້ມີການ ກຳນົດຕົວຊີ້ບອກສະຖິຕິ ທີ່ມີຄວາມເອກະພາບ, ຄົບຊຸດກົມກຽວລະຫວ່າງ ກອບການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຂອງລະດັບຂະແຫນງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີການເຊື່ອມສານລະບົບຕົວຊີ້ບອກຂອງສາກົນ ເຊັ່ນ: ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ອາຊຽນ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍມີການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຜະລິດຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ ລະຫວ່າງ ສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລາຍງານທັນກັບເວລາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
 6. ການເຜີຍແຜ່, ການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມທິດຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນລະດັບຊາດແບບລວມສູນປະຕູດຽວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງບໍ່ຊຳ້ຊ້ອນ ແລະ ມີລະບົບການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຂອງຂະແຫນງຕົນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ;
 7. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ມີລະບົບ ໄອຊີທີ ທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຮັບປະກັນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃຫ້ເປັນລັກສະນະລວມສູນ ແລະ ເປັນລະບົບ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເປັນຄັງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ຄົບຖ້ວນ ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະເຊື່ອມໂຍງຖານຂໍ້ມູນທີ່ລວມສູນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະດວກ ວ່ອງໄວ, ກຳນົດຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ສ້າງກອບການເກັບກຳລາຍງານສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຢາກທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ການເງິີນ ແລະ ແກໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ລວມທັງການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສະກັດກັ້ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
 8. ເພີ່ມທະວີວຽກງານການຮ່ວມມືເພື່ອລະດົມແຫລ່ງທຶນມາ ສົມທົບກັບງົບປະມານລັດຖະບານ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນດານຕອບສະຫນອງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ແລະ ງາຍງານບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະວາລະ ການພັດທະນາຂອງສາກົນ 2030 ພ້ອມທັງ ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ ໃນ 5 ປີ ຂ້າງຫນ້າ; ພ້ອມດຽວກັນນີ້້ ກໍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມບົດບາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ-ທຸລະກິດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິໃນແຕ່ລະຂັ້ນ (ຢູ່ນະຄອນຫລວງ ນັກທຸລະກິດ ຢູ່ບາງບ້ານ ແມ່ນໄດ້ ເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນ ສ້າງ ແລະ ເກັບຂໍ້ກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຊ່ວຍອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ).

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາໜ້າວຽກ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ 2016-2025 ແລະ ວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດຜົນພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເນັ້້ນໃສ່ບັນຫາ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິທຸກຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມຫນັກແຫນ້ນ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ມີບຸກຄະລາກອນ ທີ່ເກັ່ງ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ ແຫລ່ງທຶນໃນລະດັບ ທີ່ດີສົມຄວນ ຈື່ງຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານສະຖິຕິຂອງປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບການພັດທະນາແບບກ້າວຫນ້າ ໄດ້ມາດຕະຖານ ຂອງອາຊຽນ ແລະສາກົນ.ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຂອງຂະແຫນງແຜນການ-ການເງິນ ປະຈຳປີ 2021 ນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານ ແມ່ນ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານສະຖິຕິ ເຊີ່ງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ເນັ້ນຫນັກໃຫ້ທຸກຂະແຫນງການ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປັບປຸງວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ພວກເຮົາ ກໍ ຈະຕ້ອງກ້າຫານຮັບຄວາມເປັນຈິງຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອ ວາງຄາດຫມາຍການພັດທະນາທີ່ຖືກຕ້ອງ.  ສະນັ້ນ, ສະເຫນີໃຫ້ ບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງ ແລະການນຳທຸກຂັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ພ້ອມກັນສ້າງຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທິດທາງແຜນການທີ່ພັກ-ລັດຖະບານເຮົາວາງໄວ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນພັດທະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງປະເທດເຮົາແຕ່ໄລຍະແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030 ແລະ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂດ້ານການພັດທະນາຕົວຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ແລະຮັບປະກັນໃຫ້ມີຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາຫມັ້ນສັນຍາລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຂອງ ສປປ ລາວເຮົາ.

ທ່ານ ສາມາດສອບຖາມຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້:

    ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

     ໂທລະສັບຫ້ອງການ: +856 21 214740

     ເບີໂທ: 020 93422479; ອີເມວ: nymahathilath@gmail.com