ກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະກຳມະການສະຖິຕິອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 11 ທີ່ປະເທດບຣູໄນ

ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງຄະນະກຳມະການສະຖິຕິ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຄັ້ງທີ 11 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2021 ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງປະເທດບຣູໄນ. ສປປ ລາວ ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຮ່ວມກັບ 10 ປະເທດອາຊຽນ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ.  

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສະຖິຕິອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 11 ເປັນກອງປະຊຸມລະດັບຂັ້ນສູງ ຂອງຄະນະກຳມະການສະຖິຕິປະເທດອາຊຽນ ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຳຄັນ ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສະຖິຕິອາຊຽນຄັ້ງທີ 10,  ຮັບຮອງເອົາບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໄດ້ທົບທວນຄືນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດສະຖິຕິອາຊຽນ ສະບັບປັບປຸງ 2016-2025 ໂດຍເໜັ້ນໃສ່ຂົງເຂດ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິິ, ການປັບປຸງບັນດາກິດຈະກຳ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ການຕອບສະໜອງຄວາມຂໍ້ມູນສະຖິຕິອາຊຽນ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ, ການສື່ສານ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງອາຊຽນ. ພິເສດກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບການຊ່ວຍເຫຼືອອາຊຽນ-ຊ່ວຍ-ອາຊຽນ ຫຼື AHA ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດດ້ານສະຖິຕິຂອງບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນ.

       ໃນວາລະກອງປະຊຸມ ເປັນການແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຈາກບັນດາປະເທດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຄື: ອົງການຮ່ວມມືການຊ່ວຍເຫຼືອອາຊຽນ-ເອີຣົບ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ອົງການແຮງງານສາກົນ, ກອງທຶນການເງິນສາກົນ, ຫ້ອງການສະຖິຕິປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບອາຊີແລະປາຊີຟິກ, ອົງການທະນາຄານໂລກ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ. ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ເໜັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອົງກອນສະຖິຕິ, ການປັບປຸງ ຄວາມຍືນຍົງວຽກງານສະຖິຕິ, ລວມທັງບົດຮຽນການແລກປ່ຽນທາງດ້ານງົບປະມານ, ການເຂົ້າເຖິງແຫ່ລງທຶນ, ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ, ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການນຳສະເໜີບົດຮຽນ ຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກງານສະຖິຕິ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ໃນຍຸກການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ທຸກຂະແໜງການ. ພິເສດກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສະຫຼຸບ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼ່ງການຮ່ວມ ຂອງຄະນະກຳມະທິການສະຖິຕິອາຊຽນຄັ້ງທີ 11.

        ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ  ຊຶ່ງ ທ່ານນາງ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມໝາຍໝັ້ນ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສະຖິຕິອາຊຽນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ທ່ານ ສາມາດສອບຖາມຂ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້:

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ໂທລະສັບຫ້ອງການ: +856 21 214740         ເບີໂທ: 020 93422479; ອີເມວ: nymahathilath@gmail.com