ກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 05 ສິງຫາ 2020 ທີ່ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບການມາຢຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຂອງທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ປອ. ສະໃໝຈັນ ບຸນຜາ, ຫົວໜ້າສູນສະຖຸິຕິແຫ່ງຊາດ (ຜູ້ເກົ່າ), ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ. ມີທ່ານຮອງ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ທ່ານຫົວໜ້າ ຫ້ອງການສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກົມ ແລະ ວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ ຈາກກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນໂອກາດນີ້ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ວຽກງານການຮ່ວມມືດ້ານສະຖິິຕິສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍຕໍ່ວຽກງານຂະແໜງ ການດັ່ງກ່າວ, ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານ ປອ. ສະໃໝຈັນ ບຸນຜາ ຍັງໄດ້ແຈ້ງການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ທ່ານ ຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຊາບອີກດວ້ຍ.