ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖິຕິໂລກ, ກອງປະຊຸມສະຖິຕິລະດັບຊາດ ສຳລັບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ກອງປະຊຸມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖິຕິໂລກ ວັນທີ 20 ຕຸລາ ໄດ້ໄຂ ເປັນທາງການໃນທີ 19 ຕຸລາ 2017 ທີ່ສູນ ICTC ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານ ຈາກທ່ານ ປອ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ແລະ  ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສຳລັບການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ ຂອງ ສປປ ລາວ​, ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 240 ທ່ານ ໃນນັ້ນ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 11 ທ່ານ, ບັນດາກະຊວງອ້ອມແຂວງ 56 ທ່ານ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 63 ທ່ານ ແລະ ບັນດາແຂວງ 18 ແຂວງ ມີ 72 ທ່ານ.

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ​ ໄດ້ຕົກລົງເອົາ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2010 ເປັນວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລວມ ແລະ ໃນປີດຽວກັນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວັນ​ທີ 20/10/2010 ເປັນວັນສະຖິຕິໂລກ ແລະ ມາຮອດປີນີ້ ກໍ່ໄດ້ໝູນວຽນບັນຈົບຄົບຮອບ​ເປັນ​ປີ​ທີ 7 ​ແລ້ວ.

ບັນດາອົງການສະຖິຕິຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອສະເຫຼີມຫຼອງວັນສະຖິຕິໂລກດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ສະເຫຼີມ ສະຫຼອງວັນສະຖິຕິໂລກ 20 ຕຸລາ ພາຍ​ໃຕ້ຄຳຂວັນທີ່​ວ່າ ບໍ່ປະປ່ອຍຜູ້ໃດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ (Leave No One Behind).

ກອງປະຊຸມ ຈະ​ໄດ້​ພ້ອມ​ກັນປຶກສາ​ຫາລື​ ໂດຍເໜັ້ນໜັກໃສ່ 3 ບັນຫາທີ່​ສຳຄັນ​ຄື:  (1) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ​ໂດຍການຫັນວຽກງານສະຖິຕິຕາມທິດ 3 ສ້າງ; (2) ສ້າງແຜນການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs); (3) ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ.

​​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງມີ​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ບໍ່ທັນ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ ​ແລະ ​ຄ່ອງ​ຕົວ ເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ມູນຕົວເລກສະຖິຕິທີ່ໄດ້ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວກັນເທົ່າທີ່ຄວນ, ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິຊາສະເພາະ ​ຍັງ​ບໍ່ທັນ​ມີ​ປະສິດທິພາບ ຕາມຫຼັກການພື້ນຖານສະຖິຕິ, ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ມູນ​ສະຖິຕິ​ທາງ​ການ​ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຮັດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ, ງົບປະມານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຍັງມີບໍ່​ພຽງພໍ ​ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ​ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ ຍັງບໍ່ທັນກຳນົດ​ລະອຽດ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ​ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ເປັນເອກະພາບ ​ແລະ ຍົກ​ຖານະ​ບົດບາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນສະຖິຕິ, ການສັງລວມ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ເປັນລະບົບ ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ລະບົບ​ສະຖິຕິ​ເວົ້າ​ລວມ, ​ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ ກໍ່​ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້​ມູນ​ສະຖິຕິ​ທີ່​ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ​ແລະ ການ​ປະ​​ເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ກໍ່ຄືການກະກຽມປະເມີນກາງສະໄໝ ​ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມບາງວຽກງານຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

  1. ວຽກງານນິຕິກຳ: ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການປັບປຸງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ, ເປັນເຈົ້າການ​ໃນ​ການປັບປຸງ​ນິຕິ​ກຳ​ລຸ່ມ​ກົດໝາຍ​ຂອງ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສະຖິຕິ ​ສະບັບ​ປັບປຸງ, ສ້າງບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ພ້ອມ​ທັງ​ກົດໝາຍ​ສະຖິຕິ​ສະບັບ​ປັບປຸງ​ດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລື ກັບທຸກໆພາກສ່ວນຢ່າງເລິກເຊິງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.
  2. ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ: ຕ້ອງໄດ້ສັບຊ້ອນ ແລະ ປະກອບບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສູນ​ສະຖິຕິ​ຂັ້ນເມືອງ ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ວ່າຫຼາຍເມືອງຍັງບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ສາມາດສ້າງຕັ້ງ​ເປັນສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງໄດ້ເທື່ອ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງ​ໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຊັບຊ້ອນພະນັກງານ ​ໃຫ້​ແກ່ສູນສະຖິຕິປະຈຳ ເມືອງທີ່​ຍັງ​ຄາດ​ແຄນໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ແລະ ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າການປັບປຸງຈຸງານສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງສູນສະຖິຕິປະຈຳກະຊວງ, ອົງການຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 50.
  3. ປັບປຸງສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ: ​ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້​ແກ່​ສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ ໂດຍຕິດພັນກັບການສ້າງແຜນການຂັ້ນຮາກຖານ ​ແລະ ຕາມທິດຂອງ​ມະຕິ 3 ສ້າງ, ກ່ອນອື່ນຕ້ອງເລີ່ມຈາກການປັບປຸງຈຸງານສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ ​​ເພື່ອໃຫ້​ມີລະບົບການລາຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ມີເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮາກຖານ ແລະ ມີແຜນການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກສະຖິຕິຢູ່ບ້ານຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ ​ແລະ ຕໍ່​ເນື່ອງ, ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ໂຄງການທົດລອງສ້າງຕົວແບບໃນການປັບປຸງສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢູ່​ເມືອງ​ສັງ​ທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ ​ແລະ ຂະຫຍາຍ​ໄປ​ຕົວ​ເມືອງ​ອື່ນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການທົດລອງສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ​ເພື່ອຮັບປະກັນ​ໃຫ້ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ວຍລະບົບ ICT ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
  4. ເສີມສ້າງຄວາມ​​ສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງສະຖິຕິຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ປະເທດເຮົາຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານລະບົບສະຖິຕິ ແລະ ຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທັງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ​ແລະອີກ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້​ແກ່ການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່​ມີຄຸນນະພາ​ບ, ຊັດ​ເຈນ, ​ວ່ອງ​ໄວ ​ແລະ ທັນ​ເວລາ​​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້ນຳ​ໃຊ້ນັ້ນ, ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ​ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍ ​​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈັດການໃນການຜະລິດ, ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນຢູ່​ຂັ້ນ​ຮາກ​ຖານ, ການສະໜອງ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ; ອີກ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ພັດທະນາ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ແຕ່​ຫົວທີ ຂະ​ແໜງ​ສະຖິຕິ​ຕ້ອງ​ໄດ້ສົມທົບ​ກັບວິທະຍາ​ໄລ ​ແລະ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ໃນ​ການ​ປັບປຸງຄູ່ມືການສິດສອນ, ສ້າງ ​ແລະ ບັນຈຸ​ຫຼັກສູດ​ ວິຊາ​ສະຖິຕິ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະບົບການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ ​ຂອງບັນດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ດັ່ງກ່າວ​; ອີກ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ ຕ້ອງ​ໄດ້ລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ​ຈາກ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດທະນາເພີ່ມ​ຕື່ມ ​ເພື່ອຈັດສົ່ງພະນັັກງານ​ໄປຍົກລະດັບວິຊາສະຖິຕິທັງ​ໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ​ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ​ ແລະ ຈົບ​ມາ​ຢ່າງມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ.
  5. ສົ່ງເສີມການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ: ປັບປຸງວິທີການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ, ການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ​ແລະ ວິໄຈ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ​ເພື່ອສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ການທີ່​ຖືກຕ້ອງກັບ​ສະພາບ​ຕົວ​ຈິງ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້, ​ພ້ອມ​ທັງປະກອບສ່ວນ​ໃຫ້​ແກ່ການຕິດຕາມ ​ແລະ ການຕີ​ລາຄາ​ກາງ​ສະ​ໄໝ ​ໃນ​ກາ​ນຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ​ແລະ ການປະ​ເມີນ​ຜົນຕົວຊີ້ບອກ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGIs) ທີ່ ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງ​ເອົາ​ແລ້ວ;
  6. ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ: ​ໃນການສະ ໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມທິດຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງນັ້ນ, ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິທຸກຂັ້ນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້​ມູນ​ສະຖິຕິ​ທາງ​ການດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ: ໜັງສືພິມ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ລະບົບທັນ​ສະ​ໄໝ​​ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ສື່ມວນຊົນຕ່າງ, ເວບໄຊ ແລະ ສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ.
  7. ປັບປຸງຂອດການປະສານງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ: ​ເຖິງ​ວ່າບັນດາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໄດ້​ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນສະຖິຕິ​ເຊິ່ງກັນ​ແລະ​ກັນ​ໄດ້​ໂດຍ​ພື້ນຖານ, ​ແຕ່ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຮັດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິພາບ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ, ແຕ່ລະ​ຂະ​ແໜງ​ການ​​ມີຖານ​ຂໍ້​ມູນຂອງ​ຕົນ​ເອງ ແຕ່ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນລະຫວ່າງ​ຂະ​ແໜງ​ການດ້ວຍ​ກັນ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກຢູ່, ດັ່ງນັ້ນ ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ຂອດ​ການ​ປະສານ​ງານ​​ໃຫ້​ໄດ້​ດີ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ 1 ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ໃນ​ການ​ເພີ່ມທະວີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ລະຫວ່າງ​ຜູ້ຜະລິດ​ຂໍ້​ມູນ ​ໃຫ້ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກະພາບ​ກັນ ​ໃນການນຳ​ໃຊ້​ລະບົບ​ລະຫັດ​ສາລະບານ​ຕາ​ມາດ​ຕະຖານ​ສາກົນ, ​ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດວຽກ​ງານ​ສະຖິຕິ ​ແລະ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ໃນ​ການ​ສະໜອງ​ສະຖິຕິ​ໄດ້​ທັນ​ເວລາ ​ແລະ ສາມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຂອງສາກົນ​ໄດ້; 2 ຕ້ອງ​ໄດ້​ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງທຸກຂັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການປະຕິບັດງານມີຄວາມໂລ່ງລ່ຽນ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນເວລາ; 3 ບັນດາ​ກະຊວງ​, ອົງ​ກອນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສູນສະຖິຕິ​ຂອງ​ຕົນ ​ຫຼື ຈຸດ​ປະສານ​ງານ​​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​​ເອກະ​ພາບ​ກັນ ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການແລກປ່ຽນ ​ແລະ ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເຊິ່ງກັນ​ແລະ​ກັນ ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ​ແລະ ວ່ອງ​ໄວດີ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ​.
  1. ນຳໃຊ້ງົບປະມານທີ່ມີຈຳກັດ ຢ່າງປະຢັດ ສຳລັບການສຳຫຼວດເສດຖະກິດ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 3 ແລະ ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 3 ທີ່ຈະດຳເນີນໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ນີ້, ສະເໜີ​ໃຫ້​ມີຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ​ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ​ຂອງ​ລັດ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຈຳກັດ ຫຼື ອາດ​ຈະ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກັບ ຄູ່ຮ່ວມ​ພັດທະນາ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ລະດົມ​ແຫຼ່ງທຶນ​ອື່ນໆ​​ມາສົມທົບ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ​ ສຳ​ເລັດຕາມ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ທີ່​​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ລະດັບ​ສູງ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*