Lao Statistics Bureau
 Skitter - Slideshow for anytime!
  IMG_4332.jpg
 • ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ3 ແລະ ຜ່ານແຜນງງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການພັດທະນາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ດ້ານສະຖິຕິ

 • IMG_4346009.jpg
 • ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາຫລືຜ່ານແຜນງານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງ ດ້ານສະຖິຕິພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ຂອງອົງການທະນາຄານໂລກ ( WB) ໂດຍຜ່ານ ການຈັດຕັ້ງແບບຄູ່ແຜດ ລະຫວ່າງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການ GOPA.

 • IMG_1909.jpg
 • ຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມີຖຸນາ ຢ່າງສຸດໃຈ !

 • IMG_18888.jpg
 • ຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມີຖຸນາ ຢ່າງສຸດໃຈ !

 • IMG_19999.jpg
 • ຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມີຖຸນາ ຢ່າງສຸດໃຈ !

 • IMG_1709.jpg
 • ຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມີຖຸນາ ຢ່າງສຸດໃຈ !

 • IMG_7510.jpg
 • ພິທີເປີດບັ້ນການສຳຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມ ຄັ້ງທີ II ປີ2016-2017

    ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 30 ເດືອນ ມິຖຸນາ ຢ່າງຊຸດໃຈ !
    ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2016 ນີ້, ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ 30 ມິຖຸນາ ປີ 2010, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງເອົາວັນດັ່ງກ່າວ ເປັນວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນປີດຽວກັນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 20 ຕຸລາ ເປັນວັນສະຖິຕິໂລກ. ສະນັ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ໝູນວຽນມາບັນຈົບຮອດ 5ປີ. ອ່ານເພີມ
   ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (Arc GIS) ໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
     ໃນວັນທີ 25 ຜ່ານມາກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (Arc GIS) ໃຫ້ພະນັກງານພາຍ ໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25-29/04/2016 ທີ່ຣີສອດນາປ່າກວາງ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ນ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດ ອ່ານເພີມ
   ການຝຶກອົບຮົມການຈັດການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
    ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາການດ້ານການຈັດການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານໃນທົ່ວລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ມີຄວາມຊຳນາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານວິຊາສະເພາະການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27/03-02/04/2016, ອ່ານເພີມ
   ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປັບປຸງແບບສອບຖາມ ແລະ ການກຳນົດຕົວຊີ້ບອກຂອງການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2016
    ໃນວັນທີ 29/03/2016 ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປັບປຸງແບບສອບຖາມ ແລະ ການກຳນົດຕົວຊີ້ບອກຂອງການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2016 ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ອ່ານເພີມ
          

                 ໜ້າເລີ່ມຕົ້ນ     1    I   2   I   ໜ້າສຸດທ້າຍ