Lao Statistics Bureau
 Skitter - Slideshow for anytime!
  IMG_8491001.jpg
 • ຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມີຖຸນາ ແລະ ວັນສະຖິຕິໂລກ 20 ຕຸລາ,2015 ຢ່າງສຸດໃຈ!

 • IMG_837605.jpg
 • ຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມີຖຸນາ ແລະ ວັນສະຖິຕິໂລກ 20 ຕຸລາ,2015 ຢ່າງສຸດໃຈ!

 • IMG_811101.jpg
 • ກອງປະຊຸມສະຖິຕິປະຈຳປີທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງວັນທີ່ 25-26 ມີຖຸນາ, 2015

 • IMG_69577777.jpg
 • ຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິໂລກ ຄົບຮອບ 5 ປີ 20 ຕຸລາ,2015 ຢ່າງສຸດໃຈ!

 • IMG_00004.jpg
 • ກອງປະຊຸມການນຳຂັ້ນສູງເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝການຜະລິດສະຖິຕິທາງການ ໃນຍຸກການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນແລະສາກົນ

 • IMG_4332.jpg
 • ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ3 ແລະ ຜ່ານແຜນງງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການພັດທະນາສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ດ້ານສະຖິຕິ

 • photo.jpg
 • ພິທິເຊັນສັນຍາ ສະໜັບສະໜູນການສຳຫລວດພົນລະເມືອງແລະທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ່ IV, 2015

 • 888_6632004.jpg
 • ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນຳການສຳຫລວດພົນລະເມືອງແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ່ IV

 • IMG_4346009.jpg
 • ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາຫລືຜ່ານແຜນງານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງ ດ້ານສະຖິຕິພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ຂອງອົງການທະນາຄານໂລກ ( WB) ໂດຍຜ່ານ ການຈັດຕັ້ງແບບຄູ່ແຜດ ລະຫວ່າງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການ GOPA.

 • photo001.png
 • BeautyPlus_lsb.jpg
 • ສຳມະນາກ່ຽວກັບ "ການຕັດຖານຂໍ້ມູນດິບຈາກການສຳຫລວດຕ່າງໆ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເວັບໄຊ LNADA"

 • 9.jpg
 • ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ທີ່ອົງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ບາງກອກ, ປະເທດໄທ

 • vvv.jpg
 • ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການ ສ້າງ web database ສຳລັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຄັ້ງວັນທີ 04-08/01/2016 ທີ່ ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

   ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (Arc GIS) ໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
     ໃນວັນທີ 25 ຜ່ານມາກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (Arc GIS) ໃຫ້ພະນັກງານພາຍ ໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25-29/04/2016 ທີ່ຣີສອດນາປ່າກວາງ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ນ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດ ອ່ານເພີມ
   ການຝຶກອົບຮົມການຈັດການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
    ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາການດ້ານການຈັດການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານໃນທົ່ວລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ມີຄວາມຊຳນາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານວິຊາສະເພາະການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທີ່ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27/03-02/04/2016, ອ່ານເພີມ
   ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປັບປຸງແບບສອບຖາມ ແລະ ການກຳນົດຕົວຊີ້ບອກຂອງການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2016
    ໃນວັນທີ 29/03/2016 ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປັບປຸງແບບສອບຖາມ ແລະ ການກຳນົດຕົວຊີ້ບອກຂອງການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2016 ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ອ່ານເພີມ
   ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015 ພົນລະເມືອງລາວ ມີ 6.5 ລ້ານຄົນ
    ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015 ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວ ມີທັງໝົດ 6.5 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ຍິງ ເລັກນ້ອຍ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ກວມເອົາ 15% ຮອງລົງ ມາແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກວມເອົາ 13% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ມີພົນລະເມືອງອາໄສ ຢູ່ໜ້ອຍສຸດກວມບໍ່ເຖິງ 1% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ. ອ່ານເພີມ
          

                 ໜ້າເລີ່ມຕົ້ນ     1    I   2   I   ໜ້າສຸດທ້າຍ